ผลงานมัธยม

 • โควต้าโอลิมปิกฟิสิกส์ระดับชาติ เข้าแพทย์ศิริราช
 • โควต้าโอลิมปิกฟิสิกส์ สสวท. ค่าย 1 ได้วิศวะจุฬาฯ (ไม่ไปสัมภาษณ์)
 • ข้อเขียนทุน ก.พ.ไปศึกษาต่อ ป.ตรี-เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น ฟรี (ไม่ไปสัมภาษณ์)
 • ข้อเขียนแพทย์ กสพท. ได้แพทย์จุฬา (ตัดสิทธิ์เคลียริ่งเอ้าส์)
 • ข้อเขียนแพทย์ กสพท. ได้คณิต 100/100 , ฟิสิกส์ 100/100 , เคมี 88/100 , เฉพาะแพทย์เชื่อมโยง 95/100 
 • PAT 1 (คณิต) 280/300 , GAT เชื่อมโยง 150/150 , คณิตแคลคูลัส 100/100 (ม.6 เตรียมอุดม) โอเน็ท (คณิต) ม.3 , ม.6 ได้ 100/100
 • สอวน. เคมี (ม.3) สอวน.ชีวะ (ม.4-ม.6 รวม 3 ปี) สพฐ.(ม.ต้น) คณิตเหรียญทอง
 • MVIT ตัวจริง 1 ใน 240 คน (ขอสละสิทธิ์)
 • แพทย์ ม.บูรพา ลำดับที่ 5 จาก 9,000 คน (ไม่ไปสัมภาษณ์)
title-1

พี่ไตเติ้ล

กิตติ์ธเนศ วุฒิณรงค์ตระกูล
นักศึกษาแพทย์ศิริราชฯ
(โควต้าโอลิมปิกฟิสิกส์)

ใบประกาศ

ผลงานระดับมัธยมที่ผ่านมา

ผลงานมหาวิทยาลัย ปี 1

 • คณิต (แคลคูลัส) + ฟิสิกส์ + เคมี เกรด A ของปี 1 ม.มหิดล
 • ฟิสิกส์ 29/30 , เคมี 94/100 สอบกลางภาคเทอม 1 ปี 1 ได้ลำดับที่ 2 ของฟิสิกส์และเคมี ม.มหิดล

พี่ไตเติ้ลเรียนอยู่แพทย์ศิริราชปีที่ 3 ในรูปด้านล่าง เป็นการปฐมนิเทศมีนักศึกษาแพทย์ศิริราชอยู่ 320 คนที่นั่งอยู่แถวหน้าตัวแรกขวามือสุดลำดับที่ 1 คือพี่ไตเติ้ลได้แพทย์ศิริราชด้วยโควตาโอลิมปิกฟิสิกส์เป็น1ใน 21 คนของประเทศไทยครับ

พี่ไตเติ้ลเป็นนักเรียน 1 ใน 25 คนของโรงเรียนเตรียมอุดมที่ยื่นพอร์ตวิชาการได้ห้องกิ๊ฟเลขโรงเรียนเตรียมอุดม โดยไม่ต้องไปสอบแข่งขันร่วมกับนักเรียนทั่วๆไป ประมาณ 10,000 คน และ  เป็น1ใน 240 คนตัวจริงที่สอบได้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และเป็น 1 ใน 21 คนที่สอบได้แพทย์ศิริราชด้วยโควต้าโอลิมปิกฟิสิกส์ระดับชาติครับ