ทีมงานผู้สอน

พี่ไตเติ้ล

กิตติ์ธเนศ วุฒิณรงค์ตระกูล
นักศึกษาแพทย์ศิริราชฯ
(โควต้าโอลิมปิกฟิสิกส์)